隴上行

行到黃雲隴,
唯聞羌戍鼙。
不如山下水,
猶得任東西。

 

Lũng Thượng hành

Hành đáo hoàng vân Lũng,
Duy văn Khương thú bề.
Bất như sơn hạ thuỷ,
Do đắc nhậm đông tê.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khi đi đến Lũng mây vàng
Chỉ nghe trống trận đất Khương
Không như nước sông dưới núi
Đông tây mặc sức đổi phương

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đầy mây vàng khi lên núi Lũng
Toàn chỉ nghe trống trận lính Khương
Không như dưới núi dòng sông
Về tây cũng được về đông cũng ừ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đi núi Lũng vàng mây
nghe trống Khương vang dậy
Không như sông dưới núi
có thể chảy đông tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đã đi đến Lũng mây vàng
Còn nghe vẳng tiếng trống Khương lưng trời
Chẳng như dưới núi sông trôi
Đông tây con nước chảy xuôi mặc tình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời