古北口

霧靈山上雜花生,
山下流泉入塞聲。
卻恨不逢張少保,
磧南猶築受降城。

 

Cổ Bắc Khẩu

Vụ Linh sơn thượng tạp hoa sinh,
Sơn hạ lưu tuyền nhập tái thanh.
Khước hận bất phùng Trương thiếu bảo,
Thích Nam do trúc Thụ Hàng thành.

 

Dịch nghĩa

Hoa dại mọc trên núi Vụ Linh
Tiếng suối chảy dưới chân núi vọng vào quan ải
Rất hận là không gặp Trương thiếu bảo
Phía nam sa mạc vẫn xây thành Thụ Hàng


Cổ Bắc Khẩu là một cửa ải quan trọng của Trường Thành, nằm tại trấn Cổ Bắc Khẩu, huyện Mật Vân, thành phố Bắc Kinh. Cửa ải này ở giữa hai ngọn núi đứng thẳng, đầu nhà Minh không có bố phòng ở đây, sau bị sạt hỏng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Núi Vụ Linh nở sinh hoa đủ loại
Suối hoà cùng quan ải những âm thanh
Nay rất hận không còn Trương thiếu bảo
Đất Thích Nam đắp giữ Thụ Hàng thành

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Núi Vụ Linh hoa dại mọc đầy
Suối reo chân núi vọng vào đây
Hận là thiếu bảo Trương không gặp
Thành Thụ Hàng nam mạc vẫn xây

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa dại mọc đầy núi Vụ Linh
Dưới non tiếng suối dội biên thành
Trương Công hận nỗi không còn gặp
Sa mạc phương nam đắp Thụ Hàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời