31/05/2024 03:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ Bắc Khẩu
古北口

Tác giả: Cố Viêm Vũ - 顧炎武

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/07/2014 08:21

 

Nguyên tác

霧靈山上雜花生,
山下流泉入塞聲。
卻恨不逢張少保,
磧南猶築受降城。

Phiên âm

Vụ Linh[1] sơn thượng tạp hoa sinh,
Sơn hạ lưu tuyền nhập tái thanh.
Khước hận bất phùng Trương thiếu bảo[2],
Thích Nam do trúc Thụ Hàng[3] thành.

Dịch nghĩa

Hoa dại mọc trên núi Vụ Linh
Tiếng suối chảy dưới chân núi vọng vào quan ải
Rất hận là không gặp Trương thiếu bảo
Phía nam sa mạc vẫn xây thành Thụ Hàng

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Núi Vụ Linh nở sinh hoa đủ loại
Suối hoà cùng quan ải những âm thanh
Nay rất hận không còn Trương thiếu bảo
Đất Thích Nam đắp giữ Thụ Hàng thành
Cổ Bắc Khẩu là một cửa ải quan trọng của Trường Thành, nằm tại trấn Cổ Bắc Khẩu, huyện Mật Vân, thành phố Bắc Kinh. Cửa ải này ở giữa hai ngọn núi đứng thẳng, đầu nhà Minh không có bố phòng ở đây, sau bị sạt hỏng.

[1] Núi Vụ Linh ở Hà Bắc (nay thuộc Bắc Kinh), nằm song song với Ngoạ Hổ sơn 臥虎山 và Bàn Long sơn 蟠龍山, bao quanh Trường Thành. Cửa khẩu Cổ Bắc ở trên ngọn núi này, vì đã bỏ việc bố phòng lâu nên hoa cỏ mọc đầy.
[2] Tức Trương Thừa Ấm, thời Vạn Lịch nhà Minh làm tổng binh Liêu Đông, tích cực sửa sang bố phòng, sau khi chết được tặng thiếu bảo.
[3] Trương Nhân Nguyện 張仁愿, hoặc Trương Nhân Đản 張仁亶, xây ba Thụ Hàng thành từ bắc Hoàng Hà trở ra để chống giữ người Đột Quyết. Năm Gia Tĩnh nhà Minh, tuần phủ Vương Đại Dụng từng kiến nghị với triều đình xây thành phòng thủ ở núi Vụ Linh, song không được chấp nhận.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Viêm Vũ » Cổ Bắc Khẩu