塞下曲其二

飲馬渡秋水,
水寒風似刀。
平沙日未沒,
黯黯見臨洮。
昔日長城戰,
咸言意氣高。
黃塵足今古,
白骨亂蓬蒿。

 

Tái hạ khúc kỳ 2

Ẩm mã độ thu thuỷ,
Thuỷ hàn phong tự đao.
Bình sa nhật vị một,
Ảm ảm kiến Lâm Thao.
Tích nhật Trường Thành chiến,
Hàm ngôn ý khí cao.
Hoàng trần túc kim cổ,
Bạch cốt loạn bồng hao.

 

Dịch nghĩa

Cho ngựa uống nước, qua dòng sông thu,
Nước lạnh, gió như dao cắt.
Trên bãi cát phẳng, mặt trời chưa lặn,
Nhìn thấy Lâm Thao mờ mịt xa xa.
Ngày xưa, chiến đấu ở Trường Thành,
Mọi người đều biểu lộ ý khí cao.
Bụi vàng đủ hết chuyện xưa nay,
Chỉ còn xương trắng lẫn lộn trong cỏ dại.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Nước thu ngựa lội uống
Nước buốt, gió như dao
Bóng tà trên bãi cát
Thấp thoáng thấy Lâm Thao
Trận Trường Thành ngày trước
Đều khoe chí khí cao
Bụi vàng đủ kim cổ
Xương tàn trắng cói lau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Cho ngựa uống nước thu ở bến,
Nước lạnh lùng, gió bén như dao.
Mặt bằng bãi cát bóng chiều,
Nẻo xa trông thấy Lâm Thao mập mờ.
Trận Trường thành phất cờ ngày nọ,
Ý khí cao, đâu có nhường ai.
Bụi hoàng trần, đủ xưa nay,
Xương khô lẫn với cỏ cây đã nhiều.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhat Chi Mai @Mai Hoa Trang

Ngựa qua uống nước sông thu,
Nước sông lạnh, gió vù vù cắt da.
Cát bằng dãi bóng chiều tà,
Xa trông mờ mịt ấy là Lâm Thao ?
Trường thành chiến trận thuở nào,
Muôn quân dũng khí dâng cao ngất trời.
Cổ kim cát bụi chôn vùi,
Chỉ còn xương trắng ngậm ngùi cỏ lau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Nam

Bến sông thu ngựa uống,
Nước buốt gió tựa đao.
Chiều nhạt nhòa bãi cát,
Bóng quê người xôn xao.
Trận Trường Thành còn đó,
Hào khí sáng trời mây.
Xưa nay chinh chiến địa,
Xương máu dầm cỏ cây!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Dừng bên sông thu cho ngựa uống
Vượt dòng nước lạnh gió như đao
Bãi phẳng mặt trời còn chửa lặn
Mịt mờ trông thấy đất Lâm Thao
Ngày trước trường thành vang chiến trận
Mọi người đều nói khí dâng cao
Bụi vàng đã ngập tràn thiên cổ
Tơi bời xương trắng cỏ bồng cao

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngựa qua, uống nước sông thu,
Nước thì lạnh buốt, gió như dao trời.
Mặt trời bãi sắp lặn rồi,
Lâm Thao còn thấy mờ nơi chân trời.
Trường Thành, trận đánh truyền đời,
Đồn rằng ý khí quân thời rất cao,
Bụi vàng ải bắc thuở nào,
Ngổn ngang xương trắng cỏ cao phủ đầy...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

No nước ngựa qua sông
Nước giá gió cắt da
Sa mạc dương chưa tắt
Lâm Thao mờ mờ xa
Nhớ xưa Trường Thành chiến
Đời khen chí khí cao
Bụi trần lưu kim cổ
Xương trắng vãi đồng lau.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vượt sông thu khi cho ngựa uống
Nước lạnh căm, gió cuốn tựa dao
Bãi bằng nắng xế chưa vào
Từ đây nhìn thấy Lâm Thao mờ mờ
Trường thành nhớ tích xưa giao chiến
Được ngợi ca ý khí kiêu hùng
Bây giờ là bãi cát vàng
Đó đây xương trắng vùi trong cỏ bồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước thu ngựa lội uống
Nước lạnh gió như dao
Cát bằng trời chưa lặn
Mù mịt thấy Lâm Thao
Chiến địa trường thành trước
Chí khí bốc trời cao
Bụi vàng mờ Kim cổ
Xương trắng rải bờ lau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Qua sông ngựa uống nước
Nước lạnh, gió như dao
Nắng tà vùng cát phẳng
Thấp thoáng thấy Lâm Thao
Trận Trường Thành thuở trước
Cùng bảo khí quân cao
Bụi vàng đầy kim cổ
Xương trắng lẫn bồng hao!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối