塞上曲

胡風略地燒連山,
碎葉孤城未下關。
山頭烽子聲聲叫,
知是將軍夜獵還。

 

Tái thượng khúc

Hồ phong lược địa thiêu Liên Sơn,
Toái Diệp cô thành vị hạ quan.
Sơn đầu phong tử thanh thanh khiếu,
Tri thị tướng quân dạ liệp hoàn.

 

Dịch nghĩa

Gió Hồ thổi vào đài phong hoả ở Liên Sơn
Thành Toái Diệp trơ vơ cửa chưa đóng
Tiếng ngọn lửa ở đài phong hoả đầu núi đang reo phần phật
Biết rằng đó là lúc tướng quân đi săn về


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Gió Hồ thổi rực đài phong hoả
Toái Diệp thành côi vẫn mở kia
Phần phật đầu non nghe lửa réo
Tướng quân đêm bỏ cuộc săn về

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giặc Hồ tới cướp dân đốt núi
Toái Diệp thành cửa cứ mở toang
Lính canh báo động vang vang
Thì ra chủ tướng đêm săn mới về

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió Hồ quét đất đốt Liên Sơn
Toái Diệp trơ vơ cửa mở toang
Ngọn lửa đầu non phần phật réo
Săn xong chủ tướng trở về thành

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời