25/05/2022 14:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái thượng khúc
塞上曲

Tác giả: Nhung Dục - 戎昱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2008 19:48

 

Nguyên tác

胡風略地燒連山,
碎葉孤城未下關。
山頭烽子聲聲叫,
知是將軍夜獵還。

Phiên âm

Hồ phong lược địa thiêu Liên Sơn,
Toái Diệp[1] cô thành vị hạ quan.
Sơn đầu phong tử thanh thanh khiếu,
Tri thị tướng quân dạ liệp hoàn.

Dịch nghĩa

Gió Hồ thổi vào đài phong hoả ở Liên Sơn
Thành Toái Diệp trơ vơ cửa chưa đóng
Tiếng ngọn lửa ở đài phong hoả đầu núi đang reo phần phật
Biết rằng đó là lúc tướng quân đi săn về

Bản dịch của Nguyễn Hà

Gió Hồ thổi rực đài phong hoả
Toái Diệp thành côi vẫn mở kia
Phần phật đầu non nghe lửa réo
Tướng quân đêm bỏ cuộc săn về
[1] Tên thành đời Đường, nguyên là thành Thác Khắc Mã Khắc của nước Nga bị chiếm, nay ở bên Nga.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhung Dục » Tái thượng khúc