25.00
Nước: Trung Quốc (Tam Quốc)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Mật (1 bài)
- Lưu Linh (1 bài)
- Phó Huyền (1 bài)
- Nguyễn Tịch (6 bài)
- Thạch Sùng (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 08/09/2008 02:58 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/09/2008 07:36 bởi Vanachi
Kê Khang 嵇康 (223-262) tự là Thúc Dạ 叔夜, người đất Chí, nước Bái (nay là phía tây huyện Túc, tỉnh An Huy). Kê Khang xuất thân hàn vi, có quan hệ về hôn nhân với hoàng thất Tào-Nguỵ. Ông sở trường về đoản văn nhưng về thơ (đặc biệt là thơ tứ ngôn 4 câu) rất hay song lại thường nhuốm màu sắc tư tưởng Lão, Trang. Trong Văn tâm điêu long của Lưu Hiệp, thiên Minh thi viết: “Chí của Kê Khang thanh cao”. Lỗ Tấn đánh giá rất cao các bài luận văn của Kê Khang, nói rằng ông “tư tưởng mới mẻ, sáng suốt”.