15.00
Nước: Trung Quốc (Tam Quốc)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tháo (14 bài thơ)
- Gia Cát Lượng (5 bài thơ)
- Tào Thực (43 bài thơ)
- Tào Phi (22 bài thơ)
- Thái Diễm (9 bài thơ)
Tạo ngày 07/09/2008 02:58 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 07/09/2008 07:36 bởi Vanachi
Kê Khang 嵇康 (223-262) tự là Thúc Dạ 叔夜, người đất Chí, nước Bái (nay là phía tây huyện Túc, tỉnh An Huy). Kê Khang xuất thân hàn vi, có quan hệ về hôn nhân với hoàng thất Tào-Nguỵ. Ông sở trường về đoản văn nhưng về thơ (đặc biệt là thơ tứ ngôn 4 câu) rất hay song lại thường nhuốm màu sắc tư tưởng Lão, Trang. Trong "Văn tâm điêu long" của Lưu Hiệp, thiên "Minh thi" viết: "Chí của Kê Khang thanh cao". Lỗ Tấn đánh giá rất cao các bài luận văn của Kê Khang, nói rằng ông "tư tưởng mới mẻ, sáng suốt".

Tác phẩm:
- Tứ ngôn tặng huynh tú tài nhập quân thi thập bát thủ 四言贈兄秀才入軍詩十八首

Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc/ NXB Giáo Dục, 2002