贈秀才入軍其十三

浩浩洪流,
帶我邦畿。
萋萋綠林,
奮榮揚輝。
魚龍瀺灂,
山鳥群飛。
駕言出遊,
日夕忘歸。
思我良明,
如渴如饑。
愿言不獲,
愴矣其悲。

 

Tặng tú tài nhập quân kỳ 13

Hạo hạo hồng lưu,
Đới ngã bang kỳ.
Thê thê lục lâm,
Phấn vinh dương huy.
Ngư long sàm trác,
Sơn điểu quần phi.
Giá ngôn xuất du,
Nhật tịch vong quy.
Tư ngã lương minh,
Như khát như ky (cơ).
Nguyện ngôn bất hoạch,
Sảng hĩ kỳ bi.

 

Dịch nghĩa

Dòng nước lớn (chỉ sông Hoàng Hà) chảy cuồn cuộn,
Vòng quanh kinh đô (tức Lạc Dương).
Rừng xanh tươi tốt um tùm,
Nở hoa dưới ánh sáng rực rỡ.
Cá, rồng đi mất,
Bầy chim núi bay đi.
Xa giá xuất du,
Cuối ngày quên trở về.
Nhớ người của ta,
Như khát như đói.
Lòng mong mỏi không được toại,
Thương xót và buồn thay.


Bài này thể hiện lòng nhớ người đi xa (tức anh trai) của tác giả, nhìn mỗi sự vật đều liên tưởng đến người ra đi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nước lớn cuồn cuộn,
Quanh chốn kinh kỳ.
Rừng xanh tươi tốt,
Hoa thắm nở đầy.
Cá rồng đi mất,
Chim núi cao bay.
Chơi đâu xa giá,
Ngày hết quên về.
Nhớ người khôn xiết,
Đói khát bụng này.
Lòng mong không toại,
Thương thay buồn thay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dòng nước Hoàng Hà cuồn cuộn trôi,
Lạc Dương kinh khuyết vòng quanh đồi
Rừng xanh tươi tốt um tùm núi,
Hoa nở ánh dương rực rỡ tươi.
Chim núi cá, rồng bay mất hút,
Xe loan du ngoạn quên về thôi,
Nhớ người như khát như ta đói,
Mong mỏi lòng không được toại rồi,
Thương xót buồn thay người cách biệt.
Nhìn dòng nước vẫn mãi trôi xuôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời