河湟舊卒

少年隨將討河湟,
頭白時清返故鄉。
十萬漢軍零落盡,
獨吹邊曲向殘陽。

 

Hà Hoàng cựu tốt

Thiếu niên tuỳ tướng thảo Hà Hoàng,
Đầu bạch thời thanh phản cố hương.
Thập vạn Hán quân linh lạc tận,
Độc xuy biên khúc hướng tàn dương.

 

Dịch nghĩa

Theo tướng quân đi đánh giặc ở Hà Hoàng từ lúc còn thiếu niên,
Đến khi đầu bạc mới dẹp yên, được trở về quê cũ.
Cả chục vạn binh lính người Hán nay tản mát hết cả,
Một mình lấy sáo hướng về mặt trời lặn thổi các ca khúc nơi biên ải.


Sông Hoàng bắt nguồn từ Thanh Hải, chảy hướng đông vào địa phận Cam Túc thì nhập vào sông Hoàng Hà để thoát ra biển. Lưu vực chỗ hai sông gặp nhau gọi là Hà Hoàng, nơi quân nhà Đường chiến đấu gian khổ gần 100 năm với giặc Thổ Phồn để bảo tồn giang sơn. Điển hình là người lính trong thơ, đi từ lúc thiếu niên, đến già tóc bạc mới được về.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Theo tướng đánh Hoàng Hà lúc trẻ
Trở về quê, thời hết bạc đầu
Mười vạn lính Hán xưa tan tác
Hướng trời chiều thổi khúc biên châu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Trẻ trai theo tướng đánh Hà Hoàng
Đầu bạc thời xanh bỏ cố hương
Mười vạn Hán quân tan tác hết
Còn mình ta thổi khúc tàn dương

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thiếu niên theo Tướng đánh Hoàng Hà,
Quê cũ yên về tóc bạc pha.
Lính Hán muôn ngàn tan tác trọi,
Khúc biên, riêng thổi hướng chiều tà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Trẻ trai theo tướng đánh Hà Hoàng,
Đầu bạc, thanh bình trở lại làng.
Binh Hán mười muôn phân rã hết,
Thổi bài biên ải ngắm chiều tàn !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Theo quan đánh giặc ở Hà Hoàng
Đầu bạc giặc tan về cố hương
Mười vạn anh em, tản hết cả
Nhớ nhau sáo thổi hướng tây phương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trẻ trai đánh trận Hà Hoàng
Thanh bình đầu bạc về làng mấy ai
Mười muôn quân Hán tả tơi
Một mình thổi sáo chiều phơi bóng tàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời