采桑子-塞上詠雪花

非關癖愛輕模樣,
冷處偏佳。
別有根芽。
不是人間富貴花。

謝娘別後誰能惜?
飄泊天涯。
寒月悲笳。
萬里西風瀚海沙。

 

Thái tang tử - Tái thượng vịnh tuyết hoa

Phi quan tích ái khinh mô dạng,
Lãnh xứ thiên giai.
Biệt hữu căn nha.
Bất thị nhân gian phú quý hoa.

Tạ nương biệt hậu thuỳ năng tích?
Phiêu bạc thiên nha (nhai).
Hàn nguyệt bi già.
Vạn lý tây phong Hãn hải sa.

 

Dịch nghĩa

Không phải là (ta) hẹp hòi chỉ yêu thích riêng dáng vẻ nhẹ nhàng,
(Nàng) đẹp nhất ở nơi lạnh lẽo,
Có mầm rễ riêng biệt.
Không phải là bông hoa chốn phú quý nhân gian.

Từ khi nàng Tạ cách xa, còn ai quý tiếc?
Phiêu bạt nơi chân trời, ánh trăng lạnh,
Tiếng kèn hồ buồn thảm
Nghìn dặm gió tây và cát miền Hãn hải.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Dịu dàng đâu phải riêng mình mến,
Giá rét càng tươi.
Cội rễ riêng nơi.
Chẳng phải hoa sang quý giữa đời.

Từ xa nàng Tạ ai lưu luyến?
Phiêu bạt chân trời.
Kèn thảm trăng khơi.
Vạn dặm tây phong biển cát vời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Há riêng yêu vẻ dịu dàng,
Giữa miền hoang lạnh mỗi nàng xinh tươi.
Rễ mầm đứng biệt riêng nơi,
Phải đâu hoa giữa cõi đời giàu sang.

Tạ nương cách biệt ai màng,
Một thân phiêu bạt mênh mang góc trời.
Kèn sầu trăng lạnh chơi vơi,
Gió tây muôn dặm tơi bời cát bay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời