菩薩蠻

蕭蕭幾葉風兼雨,
离人偏識長更苦。
欹枕數秋天,
蟾蜍下早弦。

夜寒驚被薄,
淚與燈花落。
無處不傷心,
輕塵在玉琴。

 

Bồ tát man

Tiêu tiêu kỷ diệp phong kiêm vũ,
Ly nhân thiên thức trường canh khổ.
Khi chẩm sổ thu thiên,
Thiềm thừ hạ tảo huyền.

Dạ hàn kinh bị bạc,
Lệ dữ đăng hoa lạc.
Vô xứ bất thương tâm,
Kinh trần tại ngọc cầm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Đìu hiu mấy ngọn mưa và gió,
Tha phương chỉ thấy canh dài khổ.
Trở gối mấy giấc thu,
Tinh sương tiếng thiềm thừ.

Chăn đơn sao đỡ lạnh,
Tàn nến cùng lệ sánh.
Sầu muộn khắp không gian,
Bụi mờ đã phủ đàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Rì rào lá động mưa cùng gió,
Người xa riêng biết canh dài khổ.
Trở gối đếm ngày thu,
Trăng non xế mái lầu.

Chăn đơn ghê tối lạnh,
Lệ trước đèn lóng lánh.
Mọi chuyện thảy thương tâm,
Bụi mịn phủ đàn cầm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khoái Nhị Trà

Xác xơ mấy lá mưa cùng gió
Canh dài khổ muộn người xa rõ
Tựa gối đếm ngày trôi
Trăng thu đầu tháng soi

Chăn đơn ghê tối rét
Lệ nhỏ đèn leo lét
Đâu chẳng chốn thương tâm
Bụi mờ phủ ngọc cầm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời