苑中遇雪應制

北闕彤雲掩曙霞,
東風吹雪舞山家。
瓊章定少千人和,
銀樹長芳六出花。

 

Uyển trung ngộ tuyết ứng chế

Bắc khuyết đồng vân yểm thự hà,
Đông phong xuy tuyết vũ sơn gia.
Quỳnh chương định thiếu thiên nhân hoạ,
Ngân thụ trường phương lục xuất hoa.

 

Dịch nghĩa

Cửa bắc thành, mây đỏ bay kèm ráng sớm,
Gió xuân thổi tuyết nhảy múa trên các nhà trên núi.
Bài thơ hay của vua đã được gần ngàn người hoạ,
Cây trắng như bạc thoảng hương nở các bông tuyết sáu cánh.


Khoảng năm 708, Đường Trung Tông du ngoạn bằng thuyền bên vườn ngự uyển. Tháp tùng theo vua có các quần thần. Vua ra đề tài "Bồi du thượng uyển ngộ tuyết" (theo thuyền du ngoạn vườn thượng uyển gặp tuyết). Những thi nhân ứng khẩu thành chương gồm Thẩm Thuyên Kỳ, Tống Chi Vần, Lưu Hiến...

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cửa bắc mây hồng cạnh ráng mai
Trên non tuyết múa gió xuân lay
Thơ hay đã có ngàn người hoạ
Cây bạc thơm xa hoa tuyết bay

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bắc thành mây đỏ ráng ban mai,
Gió núi tuyết xuân nhà múa may.
Bài vịnh vua hay ngàn kẻ hoạ,
Thoảng hương sáu cánh tuyết hoa bày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bắc thành mây đỏ ráng mai,
Gió xuân thổi tuyết múa may non nhà.
Thơ vua ngàn kẻ hoạ ca,
Thoảng hương sáu cánh tuyết hoa phơi bày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Sớm mai ráng đỏ bắc thành
Gió xuân thổi tuyết bay quanh mái nhà
Thoảng hương cây trổ tuyết hoa
Thơ vua hoạ bởi gần xa ngàn người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời