木蘭花令-擬古決絕詞柬友

人生若只如初見,
何事秋風悲畫扇。
等閒變卻故人心,
卻道故人心易變。

驪山語罷清宵半,
夜雨霖鈴終不怨。
何如薄倖錦衣郎,
比翼連枝當日願。

 

Mộc lan hoa lệnh - Nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu

Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến,
Hà sự thu phong bi hoạ phiến?
Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm,
Khước đạo cố nhân tâm dị biến.

Ly Sơn ngữ bãi thanh tiêu bán,
Dạ vũ lâm linh chung bất oán.
Hà như bạc hãnh cẩm y lang,
Tỷ dực liên chi đương nhật nguyện.


Đây là một bài “nghĩ cổ”, dựa theo ý thơ cổ, tỏ nỗi lòng oán thán của khuê phụ sau khi chia tay nam tử lâu ngày không thấy gặp lại.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Đời người nếu chẳng nên thân mật,
Hà cớ thu sang buồn với quạt.
Bỗng dưng nhạt nhẽo tấm lòng ai,
Lại bảo tấm lòng ai dễ nhạt.

Ly Sơn canh vắng lời vừa hết,
Rốt cuộc sầu chi mưa tối rét.
Bởi đâu bội bạc áo vàng ai,
Chắp cánh liền cành xưa thắm thiết.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
63.83
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiểu hài nhi

Nếu mãi tình ta tựa thuở nào
Quạt hoa phải luỵ gió thu sao?
Bỗng đâu người ấy thay lòng dạ
Lại nói tim ai dễ đổi trao

Ly Sơn lời cạn nửa đêm thâu
Mưa đổ chuông ngưng có trách đâu
Bởi dẫu bạc lòng như họ Sở
Hôm nào còn hứa mãi bên nhau

114.55
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Ngọc An Hiên

Chuyện mà như thuở ban đầu
Gió thu sẽ chẳng gieo sầu quạt tranh
Người xưa nỡ đổi lòng đành
Lại than nhân thế sao nhanh đổi dời

Ly Sơn canh vắng dứt lời
Mưa đêm chuông vẳng không lời oán than
Giờ đây nghĩa dứt tình tàn
Xưa chim liền cánh, nay còn chi đâu?

Thoáng nghĩ, lòng thanh tịnh
Sen rộ nở muôn nơi
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoan Trang

Chỉ là gặp gỡ ban đầu
Cớ sao quạt lụa phải sầu gió thu?
Lòng người đã đổi thay mau,
Lòng tôi cũng vậy, làm sao trách hờn?

Ly Sơn khuya vắng chuyện dừng,
Tiếng chuông rừng vắng chưa từng oán than
Bạc tình chàng áo gấm vàng,
Liền cành, chung cánh… chỉ toàn hư không!!

15.00
Trả lời