Dưới đây là các bài dịch của Đoan Trang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Mộc lan hoa lệnh - Nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu (Nạp Lan Tính Đức): Bản dịch của Đoan Trang

Chỉ là gặp gỡ ban đầu
Cớ sao quạt lụa phải sầu gió thu?
Lòng người đã đổi thay mau,
Lòng tôi cũng vậy, làm sao trách hờn?

Ly Sơn khuya vắng chuyện dừng,
Tiếng chuông rừng vắng chưa từng oán than
Bạc tình chàng áo gấm vàng,
Liền cành, chung cánh… chỉ toàn hư không!!

Ảnh đại diện

Xuân tứ (Lý Bạch): Bản dịch của Chung Trần Ngọc Đoan Trang

Cỏ đất Yên một màu tơ biếc
Cội dâu Tần rủ nhánh xanh rì
Khi chàng mong đến ngày về
Cũng là khi thiếp tái tê trong lòng
Chẳng quen biết ngọn  xuân phong,
Chạnh lòng cứ thổi vào trong màn là.

Ảnh đại diện

Đề hồng diệp (Tuyên Tông cung nhân Hàn thị): Bản dịch của Chung Trần Ngoc Đoan Trang

Nước theo dòng chảy xiết
Ngày trong cung thật nhàn
Xin tạ tình lá đỏ,
Khéo trôi đến nhân gian.

Ảnh đại diện

Lục thuỷ khúc (Lý Bạch): Bản dịch của Chung Trần Ngọc Đoan Trang

Nước xanh soi bóng trăng ngần
Nam hồ hái nắm rau tần trắng chơi
Hoa sen muốn nói nên lời
Sầu kia buồn chết kẻ bơi con thuyền!

Ảnh đại diện

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ): Bản dịch của Chung Trần Ngọc Đoan Trang

Năm ngoái hôm nay tại cửa này,
Hoa ửng mặt người đỏ hây hây
Mặt người chẳng biết giờ đâu vắng
Hoa cười với gió vẫn còn đây

Ảnh đại diện

Cổ ý (Lý Bạch): Bản dịch của Chung Trần Ngọc Đoan Trang

Anh là nữ la thảo
Em tựa thố ty hoa
Cành mềm không tự đến
Phải đợi gió xuân đưa
Gửi thân chốn tùng xa
Quấn quýt thành một nhà
Ai bảo tương hội dễ
Bên núi xanh là nhà
Nữ la cứ toả hương
Thố ty lại đoạn trường
Cành cành cùng nhau kết
Lá lá đón vầng dương
Sinh con nào hay rễ
Cùng nhau mà toả hương
Trong tổ đôi phỉ thuý
Bên trên là uyên ương
Nếu biết tình chung kết
Biển sâu có thể lường!

Ảnh đại diện

Tư biên (Lý Bạch): Bản dịch của Chung Trần Ngọc Đoan Trang

Năm ngoái lúc này ta chia tay
Vườn Nam cỏ biếc bướm bay đầy
Năm này thiếp nhớ chàng khi ấy
Núi Tây tuyết trắng xám Tần mây
Ngọc quan kia cách ba ngàn dặm,
Viết thư chàng có nhận được chăng?

Ảnh đại diện

Lục thuỷ khúc (Lý Bạch): Bản dịch của Chung Trần Ngoc Đoan Trang

Nước hồ xanh bóng trăng soi
Nam hồ ngoạn cảnh hái chơi rau tần
Sen kia muốn nói một lần
Sầu ai lãng đãng trong lòng thuyền nhân!

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]