Dưới đây là các bài dịch của Chung Trần Ngoc Đoan Trang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đề hồng diệp (Tuyên Tông cung nhân Hàn thị): Bản dịch của Chung Trần Ngoc Đoan Trang

Nước theo dòng chảy xiết
Ngày trong cung thật nhàn
Xin tạ tình lá đỏ,
Khéo trôi đến nhân gian.

Ảnh đại diện

Lục thuỷ khúc (Lý Bạch): Bản dịch của Chung Trần Ngoc Đoan Trang

Nước hồ xanh bóng trăng soi
Nam hồ ngoạn cảnh hái chơi rau tần
Sen kia muốn nói một lần
Sầu ai lãng đãng trong lòng thuyền nhân!

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]