Dưới đây là các bài dịch của Chung Trần Ngọc Đoan Trang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Xuân tứ (Lý Bạch): Bản dịch của Chung Trần Ngọc Đoan Trang

Cỏ đất Yên một màu tơ biếc
Cội dâu Tần rủ nhánh xanh rì
Khi chàng mong đến ngày về
Cũng là khi thiếp tái tê trong lòng
Chẳng quen biết ngọn  xuân phong,
Chạnh lòng cứ thổi vào trong màn là.

Ảnh đại diện

Lục thuỷ khúc (Lý Bạch): Bản dịch của Chung Trần Ngọc Đoan Trang

Nước xanh soi bóng trăng ngần
Nam hồ hái nắm rau tần trắng chơi
Hoa sen muốn nói nên lời
Sầu kia buồn chết kẻ bơi con thuyền!

Ảnh đại diện

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ): Bản dịch của Chung Trần Ngọc Đoan Trang

Năm ngoái hôm nay tại cửa này,
Hoa ửng mặt người đỏ hây hây
Mặt người chẳng biết giờ đâu vắng
Hoa cười với gió vẫn còn đây

Ảnh đại diện

Cổ ý (Lý Bạch): Bản dịch của Chung Trần Ngọc Đoan Trang

Anh là nữ la thảo
Em tựa thố ty hoa
Cành mềm không tự đến
Phải đợi gió xuân đưa
Gửi thân chốn tùng xa
Quấn quýt thành một nhà
Ai bảo tương hội dễ
Bên núi xanh là nhà
Nữ la cứ toả hương
Thố ty lại đoạn trường
Cành cành cùng nhau kết
Lá lá đón vầng dương
Sinh con nào hay rễ
Cùng nhau mà toả hương
Trong tổ đôi phỉ thuý
Bên trên là uyên ương
Nếu biết tình chung kết
Biển sâu có thể lường!

Ảnh đại diện

Tư biên (Lý Bạch): Bản dịch của Chung Trần Ngọc Đoan Trang

Năm ngoái lúc này ta chia tay
Vườn Nam cỏ biếc bướm bay đầy
Năm này thiếp nhớ chàng khi ấy
Núi Tây tuyết trắng xám Tần mây
Ngọc quan kia cách ba ngàn dặm,
Viết thư chàng có nhận được chăng?

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]