15.00
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
20 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Trương Chứ (2 bài)
- Hứa Hữu Nhâm (10 bài)
- Quán Vân Thạch (1 bài)
- Lý Hiếu Quang (4 bài)
- Âu Dương Huyền (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 16/09/2008 09:55 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 16/09/2008 09:56 bởi hongha83
Vương Miện 王冕 (1287-1359) tự Nguyên Chương 元章, biệt hiệu Chử Thạch sơn nông 煮石山農, Phóng Ngưu ông 放牛翁, Cối Kê ngoại sử 會稽外史, Mai Hoa ốc chủ 梅花屋主, người Chư Ký, Chiết Giang, là thư hoạ gia trứ danh đời Nguyên. Ông xuất thân bần hàn, cuộc sống gian khổ. Từ nhỏ chăn trâu, nhờ tự học mà sau trở thành thông nho. Cuối đời, ông sống ẩn dật ở Cối Kê (nay là Thiệu Hưng, Chiết Giang) trên núi Cửu Lý, trồng đỗ, trồng rau, làm vườn nuôi cá duy trì cuộc sống. Tác phẩm có Trúc trai tập.