Núi Tần, Sở xanh xanh mưa muốn đổ
Mây trắng không bay đến hướng Hồ sơn
Mây lơ lửng bên cửa phòng đọc sách
Giữ lòng son quay lại chốn nguồn cơn

tửu tận tình do tại