Hôm nay ngày đẹp trời
Trước nhà hoa quên lo
Dâng ly chúc thọ mẹ
Vui vẻ chẳng nên lời

tửu tận tình do tại