梅花

三月東風吹雪消,
湖南山色翠如澆。
一聲羌管無人見,
無數梅花落野橋。

 

Mai hoa

Tam nguyệt đông phong xuy tuyết tiêu,
Hồ Nam sơn sắc thuý như kiêu.
Nhất thanh Khương quản vô nhân kiến,
Vô số mai hoa lạc dã kiều.

 

Dịch nghĩa

Tháng ba gió đông thổi tuyết tiêu đi đâu mất,
Sắc núi tại Hồ Nam biếc như lụa mỏng.
Một tiếng sáo của người Khương, không ai nhìn thấy,
Vô số hoa mai rụng xuống cầu hoang.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Xuân hết gió đông thổi tuyết đâu,
Hồ Nam sắc núi lụa xanh màu.
Sáo Khương một tiếng không người thấy,
Vô số hoa mai rụng xuống cầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Tháng ba gió xuân thổi tuyết tan
Hồ Nam cảnh núi biếc ngút ngàn
Một tiếng sáo Khương người chẳng thấy
Vô số hoa mai rụng cầu hoang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xuân hết gió đông thổi tuyết tan
Xanh xanh sắc lụa núi Hồ Nam
Sáo Khương một tiếng người đâu thấy
Cầu vắng hoa rơi cánh cánh tàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời