墨梅

我家洗硯池邊樹,
朵朵花開淡墨痕。
不要人誇顏色好,
只留清氣滿乾坤。

 

Mặc mai

Ngã gia tẩy nghiễn trì biên thụ,
Đoá đoá hoa khai đạm mặc ngân.
Bất yếu nhân khoa nhan sắc hảo,
Chỉ lưu thanh khí mãn càn khôn.

 

Dịch nghĩa

Cây bên ao rửa nghiên nhà ta
Bông hoa nào cũng mang dấu mực nhạt
Không cần ai khen mầu sắc hoa đẹp
Chỉ cần mùi thơm thanh nhẹ còn vương khắp trời đất


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Cây trồng cạnh bến rửa nghiên,
Đến khi hoa nở ngấn đen hằn vào.
Đẹp người chớ nghĩ bảnh bao,
Phải nên giữ chí thanh cao với đời.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Bên ao rửa nghiên một cây mai
Đoá đoá nở hoa vết mực phai
Chẳng cần người khen nhan sắc đẹp
Giữ khí thanh cao phủ đất trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Cây bên ao rửa nghiên nhà
Bông nào cũng nhạt mầu hoa quen rồi
Màng chi khen sắc hoa tươi
Cần hương thanh mát đất trời mãi vương

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời