Vàng một nhành mai. Cơn gió thổi,
Hoa rơi hoa đậu thảy vô tình.
Chỉ riêng người ngắm hoa xao động,
Thương bước thời gian bước một mình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]