梅花其一

和靖風流百世長,
吟魂依舊化幽芳。
已枯半樹風煙古,
纔放一花天地香。
不肯面隨春冷暖,
只將影共月形藏。
懸知骨法清如許,
傳得仙人服玉芳。

 

Mai hoa kỳ 01

Hoà tĩnh phong lưu bách thế trường,
Ngâm hồn y cựu hoá u phương.
Dĩ khô bán thụ phong yên cổ,
Tài phóng nhất hoa thiên địa hương.
Bất khẳng diện tuỳ xuân lãnh noãn,
Chỉ tương ảnh cộng nguyệt hình tàng.
Huyền tri cốt pháp thanh như hứa,
Truyền đắc tiên nhân phục ngọc phương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Phong lưu trinh bạch trăm đời,
Hồn ngâm u nhã toả ngời cỏ tiên.
Nửa thân khô bởi phong yên,
Bỗng hoa thơm nở, hương nghiêng đất trời.
Đâu vì xuân ấm theo vời,
Mà vì bóng nguyệt lã lơi trập trùng.
Lững lờ cốt cách băng thanh,
Báo tiên nhân biết hương lành đã thơm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Tĩnh lặng nhã thanh cả trăm đời
Ủ hồn như xưa hoá hương thôi
Đã khô nửa gốc mây gió khổ
Vừa mới nở hoa ngát đất trời
Chẳng phải hướng theo xuân nóng lạnh
Chỉ cùng bóng trăng ẩn đầy vơi
Biết là cốt cách thanh cao thế
Nên bảo người tiên uống hương phơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời