Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
7 bài thơ
1 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Tăng Củng (5 bài)
- Vương Khuê (1 bài)
- Hàn Chẩn (1 bài)
- Hoàng Thứ (1 bài)
- Tông Bản thiền sư (100 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trương Việt Linh (4 bài)
- Trần Kính Hoà (1 bài)
- Ngô Văn Phú (1 bài)
- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Nam Long (1 bài)
Tạo ngày 28/10/2008 02:27 bởi hongha83
Tư Mã Quang 司馬光 (1019-1086) tự Quân Thực 君實, hiệu Vu Tẩu 迂叟, người Giáp Châu (nay là tỉnh Sơn Tây), là Hàn lâm học sĩ đời Tống Thần Tông, thuộc phái bảo thủ, chống phái tân pháp của Vương An Thạch. Năm Nguyên Hựu, Tư Mã Quang được thăng Thượng thư Tả bộc xạ, Kiểm môn Hạ thị lang. Khi qua đời được truy phong Ôn quốc công, thuỵ là Văn Chính. Tác phẩm có Tự trị thông giám, Tư Mã Quang Văn Chính công tập.