Già lão gặp xuân xuân chớ chê
Mặt hồng chẳng chịu với xuân về
Rượu do nhiều bệnh say không dám
Hoa chẳng biết buồn đẹp cứ khoe
Cỏ biếc lười đi um lối nhỏ
Rêu xanh ngại quét lấn sân hè
Gặp nhau cười nói còn vui lắm
Ngồi đợi xe sang theo lối đê

tửu tận tình do tại