03/08/2021 17:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Thiệu Nghiêu Phu “Niên lão phùng xuân”
和邵堯夫年老逢春

Tác giả: Tư Mã Quang - 司馬光

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2018 14:19

 

Nguyên tác

年老逢春春莫咍,
朱顏不肯似春回。
酒因多病無心醉,
花不解愁隨意開。
荒徑倦游從碧草,
空庭懶掃自蒼苔。
相逢談笑猶能在,
坐待牽車陌上來。

Phiên âm

Niên lão phùng xuân xuân mạc hai,
Chu nhan bất khẳng tự xuân hồi.
Tửu nhân đa bệnh vô tâm tuý,
Hoa bất giải sầu tuỳ ý khai.
Hoang kính quyện du tòng bích thảo,
Không đình lãn tảo tự thương đài.
Tương phùng đàm tiếu do năng tại,
Toạ đài khiên xa mạch thượng lai[1].

Dịch nghĩa

Tuổi già gặp xuân xuân đừng cười
Mặt hồng hào không chịu về với xuân
Vì nhiều bệnh nên không uống say
Hoa không biết buồn nên nở tuỳ ý
Lối rậm ngại đi chơi nên cỏ xanh um
Sân không lười quét rêu mọc biếc
Còn có thể gặp nhau cười nói
Ngồi đợi xe kéo trên đê đến

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Già lão gặp xuân xuân chớ chê
Mặt hồng chẳng chịu với xuân về
Rượu do nhiều bệnh say không dám
Hoa chẳng biết buồn đẹp cứ khoe
Cỏ biếc lười đi um lối nhỏ
Rêu xanh ngại quét lấn sân hè
Gặp nhau cười nói còn vui lắm
Ngồi đợi xe sang theo lối đê
Bài này tuyển từ Truyền gia tập quyển 10, bản Tứ khố toàn thư. Thiệu Nghiêu Phu tức Thiệu Ung. Khi ở Lạc Dương, tác giả qua lại với Thiệu Ung rất thân, còn xây cả An Lạc oa cho Thiệu Ung. Phong cách bài thơ này phảng phất kích nhưỡng thể “Thơ làm ra không bị hạn chế bởi thanh luật, không theo yêu ghét” (Tự đề tựa tập Y xuyên kích nhưỡng của Thiệu ung), chẳng những có thể rèn luyện tính tình của mình mà còn có thể viết ra điều hoà hợp của lòng mình trước sự sinh sôi mạnh mẽ của muôn vật trong thế giới tự nhiên.

[1] Tác giả đi đâu thì ngồi xe có một người kéo, thích đâu thì đến đó. Nhà các sĩ đại phu nghe biết tiếng xe, tranh nhau đòn tiếp, hoặc mời ngủ lại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Mã Quang » Hoạ Thiệu Nghiêu Phu “Niên lão phùng xuân”