Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tư Mã Quang (7 bài)
- Tăng Củng (5 bài)
- Hàn Chẩn (1 bài)
- Hoàng Thứ (1 bài)
- Tống Mẫn Cầu (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Văn Phú (1 bài)
Tạo ngày 28/10/2008 18:38 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/10/2008 19:30 bởi Vanachi
Vương Khuê 王珪 (1019-1085) tự Tử Ngọc, người Hoa Dương, Thành Đô (nay thuộc Thành Đô, Tứ Xuyên). Đỗ tiến sĩ năm Khánh Lịch thứ 2 đời Tống Nhân Tông, được cử làm Thông phán Dương Châu, trải qua các chức Lịch tri chế cáo, Hàn lâm học sĩ, Tri phủ Khai Phong. Dưới triều vua Tống Thần Tông, giữ các chức Tham tri chính sự, Tể tướng, Thượng thư Tả bộc xạ. Khi vua Tống Triết Tông lên ngôi, đã tấn phong ông làm Kỳ quốc công, tặng chức Thái sư, thuỵ Văn Cung. Trước tác có Hoa dương tập, Cung từ.

Nguồn: http://home.educities.edu.tw/f5101231/s152.html

 

Tuyển tập chung