Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Tuyển tập chung

Đăng bởi hongha83 vào 28/10/2008 18:45

上元應制

雪消華月滿仙臺,
萬燭當樓寶扇開。
雙鳳雲中扶輦下,
六鰲海上駕山來。
鎬京春酒沾周宴,
汾水秋風陋漢才。
一曲升平人盡樂,
君王又進紫霞杯。

 

Thượng nguyên ứng chế

Tuyết tiêu hoa nguyệt mãn tiên đài,
Vạn chúc đương lâu bảo phiến khai.
Song phụng vân trung phù liễn hạ,
Lục ngao hải thượng giá sơn lai.
Cảo kinh xuân tửu triêm chu yến,
Phần thuỷ thu phong lậu hán tài.
Nhất khúc thăng bình nhân tận lạc,
Quân vương hựu tiến tử hà bôi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Tiêu đài, tan tuyết, bóng trăng loe
Muôn đuốc lầu giăng quạt phượng xòe
Song phượng trong mây chầu ghế ngự
Lục ngao trên biển lạy ngai vua
Rượu xuân đất Cảo tuôn quanh tiệc
Gió mát sông Phần uống cạn be
Một khúc thanh bình ai cũng thú
Tử Hà, vua gọi, rượu đem ra

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Tuyết sạch lầu tiên lọt bóng nga,
Chín lần cửa mở đuốc giong hoa;
Phượng nương xe ngọc trên mây xuống,
Ngao đội non vàng dưới bể ra;
Tiệc yến Chu kinh đằm phúc quả,
Câu thơ Phần thuỷ kém tài hoa;
Thăng bình một khúc người vui vẻ,
Bệ ngọc thêm say chén tử hà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời