16/01/2021 09:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thượng nguyên ứng chế
上元應制

Tác giả: Vương Khuê - 王珪

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 28/10/2008 18:45

 

Nguyên tác

雪消華月滿仙臺,
萬燭當樓寶扇開。
雙鳳雲中扶輦下,
六鰲海上駕山來。
鎬京春酒沾周宴,
汾水秋風陋漢才。
一曲升平人盡樂,
君王又進紫霞杯。

Phiên âm

Tuyết tiêu hoa nguyệt mãn tiên đài,
Vạn chúc đương lâu bảo phiến khai.
Song phụng vân trung phù liễn hạ,
Lục ngao hải thượng giá sơn lai.
Cảo kinh xuân tửu triêm chu yến,
Phần thuỷ thu phong lậu hán tài.
Nhất khúc thăng bình nhân tận lạc,
Quân vương hựu tiến tử hà bôi.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Tiêu đài, tan tuyết, bóng trăng loe
Muôn đuốc lầu giăng quạt phượng xòe
Song phượng trong mây chầu ghế ngự
Lục ngao trên biển lạy ngai vua
Rượu xuân đất Cảo tuôn quanh tiệc
Gió mát sông Phần uống cạn be
Một khúc thanh bình ai cũng thú
Tử Hà, vua gọi, rượu đem ra

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Khuê » Thượng nguyên ứng chế