Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
118 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Nguyễn Bính (282 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 23/12/2019 16:35 bởi tôn tiền tử
Trần Kính Hoà là giáo sư sử học, từng phụ trách Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam tại Đại học Huế khoảng thời gian 1959-1960. Về sau, ông sang Nhật Bản định cư, tiếp tục nghiên cứu tại Đại học Tokyo và sử dụng tên phiên âm Chen Chinh-ho cho các xuất bản của mình.

 

Thơ dịch tác giả khác

An Nam tiến phụng sứ (Việt Nam)

Âu Dương Huyền (Trung Quốc)

Bì Nhật Hưu (Trung Quốc)

Chu Chi Tài (Trung Quốc)

Diêm Phục (Trung Quốc)

Doãn Ân Phủ (Việt Nam)

Dương Đình Trấn (Trung Quốc)

Dương Tái (Trung Quốc)

Dữu Cung (Trung Quốc)

Đàm Hoài Hầu Khiêm (Trung Quốc)

Đằng Tân (Trung Quốc)

Đỗ Hy Vọng (Trung Quốc)

Đổng Văn Dụng (Trung Quốc)

Hàn Dũ (Trung Quốc)

Hồ Chi Duật (Trung Quốc)

Khuyết danh Việt Nam (Việt Nam)

Kiến An (Trung Quốc)

Lại Ích Quy (Việt Nam)

Lê Tắc (Việt Nam)

Lục Cơ (Trung Quốc)

Lương Công Phụ (Trung Quốc)

Lương Tăng (Trung Quốc)

Lưu Nhạc (Trung Quốc)

Lý Cảnh Sơn (Trung Quốc)

Lý Dĩnh (Trung Quốc)

Lý Hoằng (Trung Quốc)

Lý Khiêm (Trung Quốc)

Lý Thanh (II) (Trung Quốc)

Lý Trọng Tân (Trung Quốc)

Lý Tư Diễn (Trung Quốc)

Lý Tư Thông (Trung Quốc)

Ngu Tập (Trung Quốc)

Nguyễn Cố Phu (Việt Nam)

Phó Nhược Kim (Trung Quốc)

Quyền Đức Dư (Trung Quốc)

Tăng Uyên Tử (Trung Quốc)

Thẩm Thuyên Kỳ (Trung Quốc)

Tiêu Phương Nhai (Trung Quốc)

Tín Thế Xương (Trung Quốc)

Tô Thiên Tước (Trung Quốc)

Tô Thức (Trung Quốc)

Tống Bột (Trung Quốc)

Tông Lễ (Trung Quốc)

Tống Nghi (Trung Quốc)

Trần Anh Tông (Việt Nam)

Trần Ích Tắc (Việt Nam)

Trần Minh Tông (Việt Nam)

Trần Nghiễm (Trung Quốc)

Trần Nhân Tông (Việt Nam)

Trần Phu (Trung Quốc)

Trần Quang Khải (Việt Nam)

Trần Thái Tông (Việt Nam)

Trần Thánh Tông (Việt Nam)

Trần Tú Viên (Việt Nam)

Trí Tử Nguyên (Trung Quốc)

Triệu Kỳ Di (Trung Quốc)

Trương Bá Thuần (Trung Quốc)

Trương Lập Đạo (Trung Quốc)

Trương Tịch (Trung Quốc)

Tư Mã Quang (Trung Quốc)

Từ Minh Thiện (Trung Quốc)

Văn Tử Phương (Trung Quốc)

Vương Bàn (Trung Quốc)

Vương Cấu (Trung Quốc)

Vương Chi Cương (Trung Quốc)

Vương Hy Hiền (Trung Quốc)

Vương Nghi (Trung Quốc)

Vương Ước (Trung Quốc)

Yết Hề Tư (Trung Quốc)