Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài thơ)
- Quan Hán Khanh (14 bài thơ)
- Trương Viêm (6 bài thơ)
- Mã Trí Viễn (1 bài thơ)
- Bạch Phác (2 bài thơ)
Tạo ngày 13/10/2018 08:56 bởi Vanachi
Lý Trọng Tân 李仲賓 là một người trong sứ đoàn nhà Nguyên từng sang nước ta dưới thời vua Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông có bài thơ Tống bắc sứ Lý Trọng Tân, Tiêu Phương Nhai 送北使李仲賓,蕭方崖.