Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài thơ)
- Quan Hán Khanh (14 bài thơ)
- Trương Viêm (6 bài thơ)
- Bạch Phác (2 bài thơ)
- Vương Miện (20 bài thơ)
Tạo ngày 09/07/2005 22:34 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/09/2006 11:28 bởi Vanachi
Mã Trí Viễn (sinh khoảng 1250, mất trong khoảng 1321-1324) tự Thiên Lý 千里, hiệu Đông Ly 東籬. Ông cùng Quan Hán Khanh 關漢卿, Bạch Phác 白樸, Trịnh Quang Tổ 鄭光祖 được gọi là Nguyên khúc tứ đại gia. Tác phẩm của oôg đa dạng, biến hoá thần tiên, nên còn được gọi là Mã thần tiên.