Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
9 bài thơ
Tạo ngày 20/12/2020 11:02 bởi tôn tiền tử
Trương Ngọc Nương 張玉孃 (1250-1277) tự Nhược Quỳnh 若瓊, hiệu Nhất Trinh cư sĩ 一貞居士, người Tùng Dương 松陽, Xứ Châu 處州, nay là Tùng Dương, Chiết Giang, thuộc gia đình sĩ hoạn, thông tuệ từ nhỏ, giỏi nữ công, thi từ. Đến tuổi cập kê do cha mẹ chủ tác, đính hôn cùng Thẩm Thuyên 沈佺, sau gia đình Thẩm Thuyên sa sút, cha Ngọc Nương bãi hôn ước, nhưng Ngọc Nương phát thệ suốt đời chỉ tương ái với Thẩm Thuyên. Năm 1271, Thẩm Thuyên lên kinh sư thi, đỗ bảng nhãn, nhưng không may nhiễm bệnh chết. Ngọc Nương buồn khổ, vài năm sau bênh chết theo. Cha mẹ xin được phép chôn cùng một chỗ với Thẩm Thuyên. Sáng tác có Lan tuyết tập 蘭雪集.