Trời lạnh bình minh loé mở,
Sương tía ánh hồng rọi nghiêng.
Tình thơ về cùng mộng cỏ,
Sắc xuân nhuộm đỏ giấy tiên.
Trăng mới rọi thêm kính sáng,
Hoa mai tăng đẹp thuý điền.
Trên nhà các em tụ họp,
Thi nhau cười đón tân niên.

tửu tận tình do tại