Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (41 bài thơ)
- Lục Du (100 bài thơ)
- Tân Khí Tật (42 bài thơ)
- Nguyên Hiếu Vấn (51 bài thơ)
- Nhạc Phi (6 bài thơ)
Tạo ngày 30/10/2008 20:17 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 03/09/2015 17:28 bởi hongha83
Tạ Cao 謝翱 (1249-1295) tự Cao Vũ 皋羽, Cao Phụ 皋父, hiệu Hy Phát Tử 晞發子, quê ở Phúc Châu, Trường Khê (nay thuộc Phúc Kiến, huyện Hà Phố) là nhà văn, nhà thơ cuối thời Nam Tống. Tham gia vào nghĩa quân của Văn Thiên Tường chống lại quân xâm lược Mông - Nguyên. Được cử là Tư nghị tham quân. Khi Văn Thiên Tường ngộ nạn và qua đời, Tạ Cao đau buồn và đã làm một bài văn khóc nhà chiến sĩ, vị anh hùng dân tộc của Tống triều.

Tạ Cao để lại nhiều tác phẩm cả thơ lẫn tản văn, nay còn Hy Phát tập, Hy Phát di tập, Quốc tuý tùng thư.