25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 30/10/2008 20:22

過杭州故宮

禾黍何人為守閽,
落花臺殿暗銷魂。
朝元閣下歸來燕,
不見前頭鸚鵡言。

 

Quá Hàng Châu cố cung

Hoà thử hà nhân vi thủ hôn,
Lạc hoa đài điện ám tiêu hồn.
Triều Nguyên các hạ quy lai yến,
Bất kiến tiền đầu anh vũ ngôn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Lúa mọc nào ai giữ cửa thành?
Đền đài hoa rụng cảnh buồn tênh
Yến về thăm gác Triều Nguyên cũ
Trước mặt đâu còn ríu rít oanh!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Mùa về, ai trấn cổng thành,
Đền đài hoa rụng, lòng dân não nề.
Gác Triều Nguyên, én đã về,
Sao tiếng chú vẹt chưa nghe trước thềm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời