Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ
Tạo ngày 08/11/2018 10:17 bởi tôn tiền tử
Cừu Viễn 仇遠 (1247-1326) là thi nhân, văn học gia, thư pháp gia đời Nguyên, tự Nhân Cận 仁近, Nhân Phủ 仁父, hiệu Sơn Thôn dân 山村民, người Tiền Đường (nay là Hàng Châu, Chiết Giang). Khoảng năm Chí Nguyên đời Nguyên Thế Tổ, ông làm giáo thụ Lật Dương, quan đến Tri sự Hàng Châu. Ông vẽ, làm từ, phong cách thơ bình dị nhẹ nhàng. Tác phẩm có Kim Uyên tập, Sơn Thôn di tập.