Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tưởng Tiệp (4 bài)
- Vương Cấu (1 bài)
- Đại Biểu Nguyên (1 bài)
- Cừu Viễn (8 bài)
- Trương Viêm (6 bài)
Tạo ngày 09/07/2005 20:27 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 15/09/2007 04:49 bởi Vanachi
Trần Thảo Am 陳草庵 (1245-?) tên Anh, tự Ngạn Khanh, hiệu Thảo Am, người đời sau gọi là Tiền bối danh công, Trần Thảo Am trung thừa, thọ gần 80 tuổi. Ông hiện còn 26 bài được chép trong tập Toàn Nguyên tản khúc.