Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Thảo Am (2 bài)
- Vương Cấu (1 bài)
- Đại Biểu Nguyên (1 bài)
- Cừu Viễn (8 bài)
- Trương Viêm (6 bài)
Tạo ngày 09/07/2005 03:06 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 11/03/2007 06:24 bởi Vanachi
Tưởng Tiệp 蔣捷 (1245?-1301?) tự Thắng Dục 勝欲, hiệu Trúc Sơn 竹山, người Nghi Hưng tỉnh Giang Tô. Sau khi nhà Tống mất, ông ẩn cư ở Trúc Sơn, người ta gọi ông là Trúc Sơn tiên sinh. Từ của ông bất luận nội dung nào đều phong cách tự do phóng khoáng, tác phẩm của ông có "Trúc Sơn từ" gần 100 bài.