Gió xuân thổi, mơn man cành liễu,
Cành liễu xanh êm dịu phẩy tường.
Lá đào gió cũng vấn vương,
Cành rung ẩn hiện trong sương sông mờ.
Ngọn gió xuân lẳng lơ bạc bẽo,
Yến non cùng cưu líu lo bay.
Ngày xuân sao thấy rất dài,
Đêm xuân mấy khắc ai bày ngắn hơn.
Màn khuê tuyết thổi từng cơn,
Xuân thiên chỉ mãi cô đơn lạnh lùng.

tửu tận tình do tại