25/01/2022 06:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân phong dao
春風謠

Tác giả: Cừu Viễn - 仇遠

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2019 09:05

 

Nguyên tác

春風吹柳枝,
柳枝拂短牆。
春風吹桃葉,
桃葉浮烟江。
春風薄情不可當,
鳴鳩乳燕相頡頏。
春日長,
春夜短,
雪花扑帳春不暖。

Phiên âm

Xuân phong xuy liễu chi,
Liễu chi phất đoản tường.
Xuân phong xuy đào diệp,
Đào diệp phù yên giang.
Xuân phong bạc tình bất khả đang,
Minh cưu nhũ yến tương hiệt hàng.
Xuân nhật trường,
Xuân dạ đoản,
Tuyết hoa phốc trướng xuân bất noãn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió xuân thổi, mơn man cành liễu,
Cành liễu xanh êm dịu phẩy tường.
Lá đào gió cũng vấn vương,
Cành rung ẩn hiện trong sương sông mờ.
Ngọn gió xuân lẳng lơ bạc bẽo,
Yến non cùng cưu líu lo bay.
Ngày xuân sao thấy rất dài,
Đêm xuân mấy khắc ai bày ngắn hơn.
Màn khuê tuyết thổi từng cơn,
Xuân thiên chỉ mãi cô đơn lạnh lùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cừu Viễn » Xuân phong dao