Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Mã Trí Viễn (1 bài)
- Triệu Mạnh Phủ (20 bài)
- Trương Ngọc Nương (9 bài)
- Lưu Nhân (5 bài)
- Tạ Cao (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/11/2018 00:17 bởi Vanachi
Vương Ước 王約 (1252-1333) tự Ngạn Bác 彥博, hiệu Dự Trai 豫斎, là danh thần triều Nguyên, tổ tiên ở Biện Kinh cuối đời Tống lánh loạn đến Trấn Định (nay thuộc Hà Bắc), làm quan đến Tập hiền đại học sĩ, tước Văn Định công, Lương quốc công.