Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Ước (1 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
- Đặng Văn Nguyên (1 bài)
- Tạ Cao (5 bài)
- Lưu Nhân (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 31/05/2008 10:14 bởi hongha83
Triệu Mạnh Phủ 趙孟頫 (1254-1322) tự Tử Ngang 子昂, tự hiệu Tùng Tuyết đạo nhân 松雪道人, người Hồ Châu (nay thuộc Ngô Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc). Ông nổi tiếng về thư hoạ nhưng đồng thời còn là một nhà thơ có tiếng tăm trên văn đàn thời Nguyên. Vốn là tôn thất nhà Tống khi Tống mất, ông được tiến cử vào triều làm đến chức hàn lâm học sĩ thừa chỉ dưới triều Nguyên. Tác phẩm có Tùng tuyết trai tập.