Đường núi Kê Sơn thư thái,
Ông Hạ Quý Chân phong lưu.
Nhớ ông tìm hoài không thấy,
Tiên đày buồn đến nẫu người.

tửu tận tình do tại