Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ, 58 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (335 bài)
- Bùi Bằng Đoàn (1 bài)
- Nguyễn Xuân Đàm (5 bài)
- Bùi Hữu Thứ (3 bài)
- Đào Chi Tiên (7 bài)
Tạo ngày 13/02/2014 16:15 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 13/02/2014 16:52 bởi hongha83
Nguyễn Bích Ngô (1889-1964) sinh tại làng Hành Thiện, Xuân Trường, Nam Định, là nhà thơ, dịch giả. Ông từng kinh qua các công việc như dạy học, làm công tác dịch thuật ở Viện Triết học. Ông hiện chỉ còn để lại một số bài thơ, riêng phần dịch phẩm thơ Đường ông đã dịch 52 bài của 16 tác giả.

Tác phẩm:
- Thơ Đường (2 tập), NXB Văn hoá, 1963. Ông đã dịch 16 bài in trong hai tập trên.
- Thơ Tống, NXB Văn học, 1991. Ông đã dịch 6 bài trong tập.
- Thánh Tông di thảo, NXB Văn hoá, 1963.
- Chu Văn Trinh tiên sinh hành trạng, Tiên chính cách ngôn, Thanh Trì quang liệt chu thị di thư (Chu Văn An)
- Trình Phùng sấm ký (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
- Âm chất văn chú (Lê Quý Đôn)
- Tính lý tiết yếu (Bùi Huy Bích)
- Kiến tính thành Phật (Cổ Châu Lục)
- Đạo giáo nguyên lưu (An Thiền)

Năm 1999, NXB Văn học đã in sách Nguyễn Bích Ngô - Tuyển thơ, văn. Đây là tập sách tập hợp tương đối đầy đủ các dịch phẩm và sáng tác của ông.

 

Thơ dịch tác giả khác

Bì Nhật Hưu (Trung Quốc)

Cao Biền (Trung Quốc)

Cao Thích (Trung Quốc)

Chu Văn An (Việt Nam)

Chương Kiệt (Trung Quốc)

Đàm Dụng Chi (Trung Quốc)

Đỗ Phủ (Trung Quốc)

Đới Phục Cổ (Trung Quốc)

Hồ Túc (Trung Quốc)

Hứa Hồn (Trung Quốc)

La Nghiệp (Trung Quốc)

Lục Du (Trung Quốc)

Lưu Trường Khanh (Trung Quốc)

Lý Bạch (Trung Quốc)

Lý Cương (Trung Quốc)

Lý Quần Ngọc (Trung Quốc)

Tào Tháo (Trung Quốc)

Tần Thao Ngọc (Trung Quốc)

Thiến Đào (Trung Quốc)

Triệu Mạnh Phủ (Trung Quốc)

Trịnh Cốc (Trung Quốc)

Trương Tịch (Trung Quốc)

Tư Không Đồ (Trung Quốc)

Văn Thiên Tường (Trung Quốc)

Vi Trang (Trung Quốc)

Viên Bất Ước (Trung Quốc)

Vương Duy (Trung Quốc)

Vương Xương Linh (Trung Quốc)