Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/07/2005 22:11 bởi Vanachi, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 11/03/2007 20:21 bởi Vanachi
Tần Thao Ngọc 秦韜玉 tự Trung Minh 仲明, người Kinh Triệu (nay thuộc Thiểm Tây, thị xã Trường An), có tiếng thơ hay từ thời trẻ, thơ giàu tính hiện thực, thường viết về phụ nữ nghèo rất sâu sắc, là một nhà thơ nổi tiếng thời Vãn Đường. Tần Thao Ngọc viết thơ nổi tiếng từ lúc còn rất trẻ, mỗi bài thơ thường được người đời tán thưởng truyền nhau ca tụng (Đường tài tử truyện). Trước ông đi thi nhưng không đậu, sau đó theo Hy Tông vào Thục, đỗ Tiến Sĩ năm Trung Hoà thứ 2 (vua Hy Tông 882) sau lãnh chức Công bộ Thị lang.

 

Tuyển tập chung