Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 16/10/2016 08:01

奉和春日玩雪

北闕同雲掩曉霞,
春風春雪滿山家。
瓊章定少千人和,
銀樹先開六出花。

 

Phụng hoạ “Xuân nhật ngoạn tuyết”

Bắc khuyết đồng vân yểm hiểu hà,
Xuân phong xuân tuyết mãn sơn gia.
Quỳnh chương định thiểu thiên nhân hoạ,
Ngân thụ tiên khai lục xuất hoa.

 

Dịch nghĩa

Nơi Bắc khuyết, mây hoà với ráng sớm,
Gió xuân và tuyết xuân đến mọi nhà trên núi.
Văn chương ngọc quỳnh xướng cho ngàn người mà ít người dám hoạ,
Cây tuyết phủ bạc đã ra hoa sáu cánh từ trước khi có cây.


Bài xướng không rõ vua nào làm.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi bắc khuyết mây hoà ráng sớm
Gió xuân và tuyết đến mọi nhà
Quỳnh chương kính hoạ dăm ba
Cánh hoa sáu cánh đã ra từ đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cửa bắc mây đùn lấp ráng mai
Gió xuân nhà núi tuyết rơi đầy.
Văn chương ngự xướng dăm người hoạ
Hoa sáu cánh đầu cây bạc khai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bắc khuyết mây hoà với ráng pha,
Gió xuân xuân tuyết mọi non nhà.
Văn chương ngự xướng ai người hoạ,
Cây tuyết bạc màu sáu cánh hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời