Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 14:53

邊將

劍光如電馬如風,
百捷長輕是掌中。
無定河邊蕃將死,
受降城外虜塵空。
旗縫雁翅和竿嫋,
箭撚雕翎逐隼雄。
自指燕山最高石,
不知誰為勒殊功。

 

Biên tướng

Kiếm quang như điện mã như phong,
Bách tiệp trường khinh thị chưởng trung.
Vô Định hà biên phiên tướng tử,
Thụ Hàng thành ngoại Lỗ trần không.
Kỳ phùng nhạn sí hoà can niểu,
Tiễn niệm điêu linh trục chuẩn hùng.
Tự chỉ Yên sơn tối cao thạch,
Bất tri thuỳ vị lặc thù công.

 

Dịch nghĩa

Kiếm nhanh như điện ngựa phi như gió
Trăm trận chiến thắng dễ như trong lòng bàn tay
Bên sông Vô Định phiên tướng bị chết
Ngoài thành Thụ Hàng, bụi tù binh bay đầy
Cờ may thêm cánh nhạn cùng với cán di động uyển chuyển
Tên gắn lông đuôi chim điêu bắn đuổi chim ưng mạnh
Tự chỉ lên phiến đá cao nhất núi Yên Nhiên
Không biết tên ai được khắc cùng với công lao đặc biệt?


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ánh kiếm điện quang, ngựa gíó bay
Thắng trăm trận dễ trở bàn tay.
Bên sông Vô Định, quan phiên chết
Ngoài ải Thụ Hàng, bụi lỗ đầy.
Bắn đuổi ưng, tên lông gắn bó
Di dời cờ, cánh nhạn thêu may
Yên Nhiên chỉ đá cao trên núi
Không biết khắc công đặc biệt ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngựa như gió kiếm quang như điện
Trong bàn tay trăm trận thắng to
Tướng Phiên nằm chết sông Vô
Thụ Hàng thành ngoại giặc tù bụi bay
Cánh nhạn thêm cờ lay uyển chuyển
Tên đuôi điêu bắn đuổi chim ưng
Chỉ lên phiến đá núi Yên
Công lao hiển hách khắc tên ai cùng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Như điện kiếm nhanh ngựa gió bay,
Thắng nhanh trăm trận lòng bàn tay.
Bên sông Vô Định tướng phiên chết,
Thành ngoại Thụ Hàng bụi giặc đầy.
Cờ cánh nhạn dời thêm uyển chuyển,
Đuôi chim điêu bắn đuổi ưng bầy.
Yên Nhiên chỉ đá lên cao nhất,
Không biết công ai được khắc đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời