Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 14:56

隋堤

種柳開河為勝遊,
堤前常使路人愁。
陰埋野色萬條思,
翠束寒聲千里秋。
西日至今悲兔苑,
東波終不反龍舟。
遠山應見繁華事,
不語青青對水流。

 

Tuỳ đê

Chủng liễu khai hà vị thắng du,
Đê tiền thường sử lộ nhân sầu.
Âm mai dã sắc vạn điều tứ,
Thuý thúc hàn thanh vạn lý thu.
Tây nhật chí kim bi thố uyển,
Đông ba chung bất phản long chu.
Viễn sơn ưng kiến phồn hoa sự,
Bất ngữ thanh thanh đối thuỷ lưu.

 

Dịch nghĩa

Đào sông trồng liễu để đi du ngoạn
Trên đê khách bộ hành buồn (vì chuyện đó)
Bóng râm che màu sắc hoang dã, vạn cành như suy tư
Chim phỉ thuý kêu giọng lanh lãnh báo hiệu mùa thu vạn dặm
Mặt trời phía tây đến nay còn sầu cho thố uyển
Sóng miền đông cuối cùng vẫn đưa đẩy giúp thuyền rồng
Ở núi xa muốn thấy chốn phồn hoa đô hội
Xanh xanh (những dương liễu) im lặng đứng bên dòng nước chảy.


Tuỳ đê: đê do nhà Tuỳ xây dựng. Vào khoảng năm 604, Tuỳ Dạng Đế Dương Quảng muốn du Giang Nam, bắt dân đào kinh Đại Vận Hà (大運河, Grand Canal) trong 6 năm, nối liền Bắc Kinh, Thiên Tân, qua Hồ Bắc, Sơn Đông, Giang Tô, đến Hàng Châu Ở Triết Giang. Trên bờ cho đắp đê, trồng rất nhiều dương liễu để có bóng mát và đẹp. Dạng Đế còn cho làm vườn thượng uyển rất rộng, bắt nhiều loại cầm thú lạ về nuôi gọi là thố uyển.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đào kênh trồng liễu du nam
Trên đê khách bộ hành cam nỗi sầu
Bóng râm vạn nhánh che màu
Thu xa lanh lãnh giọng cao chim rừng
Trời tây nắng xuống ngập ngừng
Thuyền rồng chĩu nặng lưng chừng sóng đông
Phồn hoa đây chốn Giang Nam
Bờ xanh liễu rũ trên muôn năm bên dòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Để ngắm cảnh sông vét liễu trồng
Trên đê khách bộ thấy đau lòng.
Bóng râm hoang dã như u- uất
Thúy báo thu muôn dặm lạnh lùng.
Trời phía tây nay sầu thố uyển
Sóng miền đông vẫn đẩy thuyền rồng.
Núi xa muốn thấy phồn hoa hội
Liễu lặng xanh xanh  đứng cạnh dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đào sông trồng liễu cho du ngoạn
Người trước bờ đê lộ vẻ buồn
Vạn cành che mát đồng hoang
Chim xanh phỉ thuý hót đường ngày thu
Mặt trời lặn còn sầu vườn thỏ
Sóng miền đông không phản thuyền rồng
Núi xa thấy cảnh phồn hưng
Liễu xanh im lặng bên dòng nước trôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trồng liễu đào sông để dạo chơi,
Trên đê lữ khách hay buồn đời.
Bóng râm màu sắc cành u uất,
Phỉ thuý kêu vang thu báo rồi.
Nay lặn mặt trời sầu thổ uyển,
Sóng đông đưa đẩy giúp thuyền bơi.
Núi xa muốn thấy nơi đô hội,
Dương liễu lặng xanh dòng nước xuôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời