塞下

到處人皆著戰袍,
麾旗風緊馬蹄勞。
黑山霜重弓添硬,
青塚砂平月更高。
大野幾重閑雪嶺,
長河無限舊風濤。
鳳林關外皆唐土,
猶尚搜兵數似毛。

 

Tái hạ

Đáo xứ nhân giai trước chiến bào,
Huy kỳ phong khẩn mã đề lao.
Hắc Sơn sương trọng cung thiêm ngạnh,
Thanh trủng sa bình nguyệt cánh cao.
Đại dã kỹ trùng nhàn tuyết lĩnh,
Trường hà vô hạn cựu phong đào.
Phượng Lâm quan ngoại giai Đường thổ,
Do thượng sưu binh sổ tự mao.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Người đến nơi mặc vào áo chiến
Ngựa mệt đừ gió giật cờ bay
Sương rơi nặng Hắc Sơn, cung cứng
Sa mạc bằng trăng lững trên cao
Nơi hoang địa trùng trùng núi tuyết
Sông chảy dài sóng gió biết bao
Ngoài ải Phượng thảy đều đất nước
Nên mộ binh giữ vững chiến hào

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tới đây ai cũng mang áo chiến
Cờ huy, gió mạnh, tiếng ngựa kêu
Hắc sơn cung cứng sương nhiều
Trăng soi mồ mả tiêu điều đồng hoang
Cách đồng cỏ an nhàn núi tuyết
Sóng sông dài vẫn tiếp như thường
Phượng Lâm là đất nhà Đường
Dân đăng đi lính số dường tựa lông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đến nơi ai nấy mặc quân trang
Cờ soái gió tung ngựa hí vang.
Núi Hắc sương dày cung cứng bất
Mồ xanh cát phẳng nguyệt cao tầng.
Đồng xa tuyết đỗ đầu non phủ
Vô tận sông dài gió sóng lan.
Ngoài ải Phượng Lâm còn đất nước
Sưu binh ưa chuộng lắm người đăng.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ai nấy đến nơi mặc chiến bào,
Gió tung cờ soái ngựa hí gào.
Sương rơi núi Hắc dày cung cứng,
Sa mạc mồ xanh nguyệt vẫn cao.
Tuyết đỗ đồng xa non đỉnh phủ,
Sông dài vô tận lan sóng trào.
Phượng Lâm ngoài ải còn non nước,
Ưa chuộng sưu binh vững chiến hào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời